Kerst


Als de boom staat
Het kerslicht schijnt
Zon vroeg ondergaat
Kille lucht om je heen slaat
Jassen worden dichtgeknoopt
Verliezen vele de laatste hoop

Hoop op gezond en welzijn
Hoop op geluk
Hoop op samenzijn

Wat als zo normaal werd geacht,
Wat nooit ter spraken werd gebracht,
En nu vol weemoed aan wordt terug gedacht,
De geest vol is van onverwacht

Staan we even stil,stil
Bij het leven
Jaren die voorbij zijn gegaan
Jaren van een lach
Jaren van een traan
Jaren van voorspoed en tegenslag

Is het niet het doel van het leven
Zonder een bepaald geloof na te streven
Elkaar te respecteren
Liefde te geven

Als de ouderdom je aanstaart
Terug denkt aan het voorbij gevlogen leven
Je jeugd als de dag van gisteren ervaart
De toekomst je angstig doet beven
Koester je de hoop van eenheid en vrede

De toekomst ligt in onze handen
Handen van onze kinderen
Kinderen welke makkelijk kunnen verzanden
In een cultuur welke ons doet sidderen
Makkelijk invloedbaar
Opgegroeid in hoog conjectuur
Niet bewust van gevaar
Stuurloos en spelend met vuur

Wereldleiders belangrijker dan ooit
Acceptatie,
Strategische samenwerking niet verstrooid
Geen discriminatie,
Waarbij een ieder berooid
Voorbereid op toekomst, samen niet alleen,
Geen dood en verderf
Toekomst visie
Niet waaraan ieder sterft
Strevend, samen naar economische groei
Een voorbeeld voor onze kinderen,
Niet wat hun gedachten bederft
Niet wat leid tot een gevoelloze samenleving
Zonder respect en economische bloei
Maar tot eenheid en samenhorigheid wat respect verwerft
Wat leidt tot voortbestaan mensheid
Positieve economische groei .
Zonder het huidige doelloos geknoei.

Respect en zorg voor ouders
Door hun jarenlange inzet
Waarbij een zware last op hun schouders
Hard gewerkt, zwaar werk, lange dagen zonder verlet
Zij zijn de bouwers
Niet materialistisch en zonder klacht
Wat zij hebben opgebouwd met zweet en tranen
Wordt nu afgebroken, waarmee men lacht
Worden aan hun lot overgelaten en dulden we geen klacht
Zonder respect en wat zij betekend hebben tijdens hun loopbanen
Respectloos, Gevoelloos zonder tranen
Woorden schieten te kort, hoe wij omgaan met onze bouwers en wat we van hun vragen
Langer werken en creëren van nieuwe banen
Na 40 of 50 jaren werken en lange dagen
Laten we ze creperen en vragen nog meer arbeidsjaren

De wereld staat op zijn kop
Ziektes als ebola duiken op
Wij gaan er in onze westerse wereld aan voorbij
Het is de onderkant van de samenleving, is niet voor mij
Farmaceutische industrie komt langzaam op gang
Er is te weinig winst belang
Rijke werelddelen zijn te druk
Met neerslaan van levensgeluk
Gaan aan deze ellende voorbij

Mensen komen in opstand wereldwijd
Armoede neemt toe wegens slecht beleid
Mensen zoeken steun bij hard geschreeuw en gegil
Kijken door een wazige bril
Staan niet meer met twee benen op de grond
Zijn werkeloos en met lege mond
Worden als kudde dieren bespeelt
Door extremisten verdeeld
Opgefokt tegen mekaar
Leid tot meedogenloze haat
Is dit waar de wereld naar toe gaat

Kerst, Kerst,
Wat is het mooi met familie en kinderen
Laten we allen wakker worden
En ons bezinnen
Niet door wreedheid laten leiden
Maar beminnen
Geef elkaar de hand, ongeacht kleur, geloof en afkomst
En vieren we met zijn allen onze her opkomst

Happy Christmas

Kerst trends 2016

Submit a Comment