Góed zijn voor elkaar


Zij spant zich in, leeft naar de Christelijke
gedachte dat je goed moet zijn voor je
medemens…

Op deze wijze levend vervult zij menige
Kerstwens, voor eenzamen wel te verstaan
Zij wil daartoe ook zélf koken gaan.

Initiatief nemen en bellen is haar volstrekt
niet vreemd
Veel onbekende mensen, voorgedragen en
ontheemd belt zij vrolijk op
Waren er maar meer mensen zoals zij,
wat geluk brengend ten top!

Zomaar op persoonlijke titel iets leuks
organiseren, ikzelf ben er heel stil van
Dat zulke wonderen nog bestaan bedenk ik
heel dankbaar dan…

Dakoyria, 2015.

Kerst trends 2016

Submit a Comment